Mirasçıya vasiyet caiz değildir?

(10799) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : Riyat'ta iki katlı villam var. Villayı vasiyet olarak evlatlarıma ve eşime vasiyet etmek istiyorum. Bununla ilgili görüşünüz nedir? Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 1 : Varislere vasiyet etmen gerekmez. Nesai dışındaki beş büyük hadis aliminin rivayet ettiği hadiste Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ebu Ümame (r.a.) şöyle rivayet etmiştir : Allah her hak sahibinin hakkını vermiştir. Varise vasiyet yoktur. Ancak zikrettiğin meskeni gerektiğinde koruma kaydıyla varislerden muhtaç olanlara vakf edebilirsin. (Bölümün numarası 16; Page No. 321) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âlesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: