Mirâc gecesi kutlamalarına katılmak caiz midir?

İkinci soru, (9688) no'lu fetvadan: Soru 2: Mirâc gecesi kutlamalarına katılmak caiz midir?


Cevap 2: Mevlit ve mirâc gecelerini kutlamak ve bu kutlamalara katılmak caiz değildir. Çünkü bunlar dinde sonradan meydana gelmiş bidatlerdir. Peygamber (s.a.v.)'den sahih bir şekilde bize ulaşan bir rivayette demiştir ki Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: