Mikrofonla Kur'an ve dînî ilahiler okumanın hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 496) Soru 5: Cuma günü öğle namazından önce mikrofonla Kur'an okuma hususunda islam'ın hükmü nedir? Kendisine, bu (kaynaklarda) varid olmayan bir iştir, dediğinizde size diyor ki: Sen Kur'ân okumayı mı yasaklamak istiyorsun. Sabah ezânı okunduktan az sonra mikrofonla dua etmenin hükmü hakkında görüşünüz nedir?. Kendisine: Bu yaptığınız şeyle ilgili delil yoktur, denildiğinde size: Bu hayırlı bir iştir insanları sabah namazına uyandırıyor, demektedir.


Cevap 5: Bu durumun Peygamber (s.a.v.) döneminde gerçekleştiğine dair bir delil bilmiyoruz. Sahabeden bir kimsenin de bunu yaptığını bilmiyoruz. Aynı şekilde sabah ezanından önce mikrofonla ilahiler okumak da bid'attır. Her bid'at da sapıklıktır. Peygamber (s.a.v.)'ın şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şey uydurursa, o merduttur (reddedilmiştir), makbul değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: