Mezhep ta'assubu ve onun dışındakileri reddetmek

İkinci soru, (2961) no'lu fetvadan: Soru 2: Bir mezhebe tabi olup onun dışındakileri reddeden bir adam hakkında islam'ın hükmü nedir?


Cevap 2: Hamd, yalnız tek olan Allah'adır. salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. (Bölümün numarası 5; Page No. 55) Eğer delili bilmeye ve ondan hüküm çıkarmaya gücü varsa, delile tabi olması gerekir ve kendisine, diğer muhalif görüşlerle amel etmesi caiz değildir. Belirli bir mezhebe bağlı olması, aşırı bir ta'assup sayılmaz. Eğer delili bilmez yahut ondan hüküm çıkarmaya gücü yetmezse, fıkıh imamlarından güvendiği birini taklit eder ve diğerlerinin hakkını gözardı etmeksizin yahut onu nakıs görmeksizin onun sözlerinden öğrendikleriyle amel eder, yoksa muta'assıp sayılır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: