Mezarlıkta cenaze namazı kılınması

Mezarlıkta cenaze namazı kılınması (5133) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Cenazelerden birinin namazını kılmadığın ve sen onu öğrenmeden defnedildiği zaman, mezarlıkta cenaze namazını kılar mısın? Bu, camide kıldığın cenaze namazı gibi midir? Ölmüş akrabalarından birini ziyaretin esnasında, ona yapılması gereken dua nedir? Kabrin yanında onun yapılma şekli nedir?


Cevap 4: Bir kimsenin, onu tanımasa bile, daha önce cenaze namazını kılmamış ise, müslümanlardan yeni defnedilmiş bir kimsenin cenaze namazını kılması caizdir. Çünkü Buhari ve Müslim'de İbn Abbas'tan (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: (Bölümün numarası 8; Page No. 392) Resûlüllah (s.a.v.) yeni defnedilmiş bir kabre uğradı, onun üzerine cenaze namazı kıldı, insanlar da arkasında saf tuttular ve dört kere tekbir aldı. Nasihat almak, ahireti hatırlamak ve ölüye dua etmek için akrabaların ve diğerlerinin kabirleri ziyaret etmeleri sünnettir. Kabir ziyaretinde Ahmed, Müslim ve İbn Mace'nin Büreyde'den (r.a.) rivayet ettikleri şu duayı okur: Resûlüllah (s.a.v.), kabristana vardıklarında onlara şöyle demelerini öğretirdi: Selam size ey gerçek dünyanın mü'min ve müslüman sakinleri. İnşaallah biz de yakında size katılacağız. Allah'dan bize ve size afiyet dileriz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: