Mezarlık için vakfedilmiş bir arazi başka amaçlar için ondan bir kısım almak caiz değildir

(Bölümün numarası 16; Page No. 98) (16066) no'lu fetva: Soru: Amcam büyük bir arsayı Bekıriyye beldemizde mezarlık yapmak üzere vakfetti. Daha sonra ona mazarlığa vakfetmek kaydıyla bu arsanın ana cadde kenarına bakan küçük bir kısmını yatırım yapmak ve gelirinden mazarlığının ihtiyaçlarına karşılamak için kullanılmasına izin istendi. Ve Bekıriyye'deki Hayır İşleri Cemiyetinin tasrarrufunun ve gözetmesinin altında konulacaktı.. Bu yolun yapılması da mezarlığın kullanılması için kolaylık sağlayacaktı. Kısaca bu mezarlık için vakfedilmiş bir arazinin bir kısmı yol veya başka hayır amaçları için kullanılması caiz midir? Bize fetva vermenizi rica ediyoruz. Allah sizi her türlü hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Mezarlık için vakfedilmiş bir arazinin başka bir amaç için kullanılması caiz değildir. Bu mezarlık ne için vakfedilmiş ise onun için kullanılmalıdır. Çünkü Hayber arazisini başka amaçlar için kullanmak isteyen Hz. Ömer'e Hz. Peygamber (s.a.v.) şunu söylemiştir: Satılmamak, hibe edilmemek üzere onun aslını tasadduk et. (Bölümün numarası 16; Page No. 99) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: