Mezarlığın maslahatı için vakfedilen arazi amacı dışında kullanılamaz

(Bölümün numarası 16; Page No. 101) (20038) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Vakıf, İrşad ve Din hizmetleri Bakanlığı tarafından 12/10/1418 h.tarihinde 1735/3/5 sayı ile sayın genel başkana gelen ve komisyona Yüksek Alimler Konseyi genel sekreterliğinden 24/10/1418 h. tarihinde 6266 sayısıyla havale edilimiş olan yazıya muttali olmuştur. Sayın bakanın yazısının metni aşağıdadır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sayın Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu ve Âlimler konseyinin başkanına: Sizlere sağlık ve afiyet dilerim. Darmâ Vilayetinde Sabiliyye diye adlandırılan bir yerde İsmail b. Süleyman es-Seyari arazisini kabristana (kerpiç yapılması için) vakfetmiştir. Şart olarak ta mevcut mezarlıkların dolması durumunda zikredilen mezarlığın kullanılmasını ileriye sürmüştür. Vakıf, İrşad ve Din hizmetleri Bakanlığı, Darma mahkemesinde bunu ifade eden 29/7/1411 h. tarihinde 62 rakamlı bir karar çıkardı. Şu an bu arazi şehir merkezinde kalmaktadır. Şu anda içinde kerpiç yapıldığı için araziden istifade edilememektedir. Mezarlık olarak kullanılması için de bir ihtiyaç yoktur. Bahsi geçen arazinin değerlendirilmesi ve gelirinin mezarlığa harcanması teklif edilmiştir. Bunun caiz olup olmadığını açıklamanızı rica ediyoruz. (Bölümün numarası 16; Page No. 102)


Komisyon fetvayı inceledikten sonra şunu söylemiştir: Vakıfta asıl olan vakfedenin söylediği şekilde yapılmasıdır. Vakfedenin istediği şekil dışında tasarrufta bulunulamaz. Ki, bu konuda vakıf mezarlık için vakfetmiştir. Mevcut kabristanın dolması durumunda bunun kullanılmasını şart koşmuştur. Bu araziden istifade edilemez, çünkü vakfedilmiştir. Mevcut kabristan dolana kadar bu arazi bekletilir ve ihtiyaç durumunda kullanılır. Böylece vakfedenin şartı ve amacı gerçekleşmiş olur. Bu da umuma mezarlık olarak kullanılmasıdır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: