Mezarlığın kenarında ticari yer açmak

(Bölümün numarası 11; Page No. 286) (21234) Numaralı fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Dârîn Hayır Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Sayın Genel Müftü'ye gelen ve Büyük Alimler Heyeti Genel Sekerterliğinden H. 22-11- 1420 ve (5743) sayı ile Komisyon'a havale edilen soruya muttali olmuştur. Fetva talebinde bulunan şahıs şu soruyu sormuştur: Şu konuda bize fetva vermenizi istiyoruz: Dârîn şehrinde büyük mezarlığın yanında yani güney ve batı tarafında ticaret merkezleri yapmak istiyoruz. Bu mezarlığın etrafında ticari ana caddeler olduğundan biz de bu iki tarafı değerlendirmek istedik ki bu işyerlerinin gelirleri sadece mescit ve mezarlığın tamir ve korunması için olacaktır. Şu da bilinsin ki bu iki iş yeri altında mezarlar yoktur. Bu da şehrin yaşlıları tarafından imzalanan tutanakla tespit edildi. Bu tutanağın bir örneği size gönderildi. Bu yerler belediye tarafından mezarlığın etrafı yapıldığında, mezar ile duvarı arasında kalan geniş yerlerdir. Talep edilen yer burasıdır. Ayrıca mezarlık geniş olup birçok ölüye yetecek kadar vardır. Bu iki bölgenin alınması mezarlığın arsasını daraltmaz. Allah sevabınızı artırsın. Sizleri islam ve müslümanlara faydalı kılsın.


(Bölümün numarası 11; Page No. 287) Fetva Komisyonunun araştırmasından sonra komisyon şu şekilde cevap vermiştir: Söz konusu maksat ve başka şeyler için, kabristanın arsasında mezar olsun olmasın ondan hiç bir parça koparmak caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: