Mevlit merasimi için def vurma ve mevlit gününü tatil yapmanın dinde yeri var mıdır?

İkinci soru, (6759) no'lu fetvadan: Soru 2: Burada insanlar Allah resulü'nün (s.a.v.) doğum gününü kutlamaktadırlar. Öğrenciler def çalıyor, olgun insanlar da camide bir araya gelip Kur'ân-ı kerim ve Hz. peygamberin hayatını okuyorlar. Bazı devletlerde bu günü tatil günü olarak ilan ediyor ve çalışanlara bu gün için izin veriyorlar. Bunun dinde yeri var mıdır? yok mudur? Bunu bilmek istiyorum. Çünkü Allah resulü (s.a.v.) bizleri sünnete bağlı kalmaya teşvik etmiş ve bidatten sakındırmıştır. Bazı müslümanlar da bu güne duydukları saygıdan dolayı mescide gitmiyorlar ve bu günü kutlamıyorlar. Bu kimseler Ehl'i Sünnet'ten midir? Yoksa Hz. Peygamberin değerini ve kıymetini bilmeyip inkar eden kimseler midir? Bunun hükmü nedir?


Cevap 2: Bu uygulamanın dinde yeri yoktur. Bilakis bu bid'attir. Bunu yapan kimselere nasihat edilmesi, mescitlerin, ancak namaz kılınarak, ilim tedrisatı yapılarak, Kur'ân okunarak ve dinin kabul gördüğü ibadetleri ifa ederek imar ve inşa edileceği anlatılmalıdır. Bu saydığımız ibadetleri sadece mevlit günüyle sınırlamak doğru değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: