Mevlidi ve Şaban'ın ortasını kutlama

(Bölümün numarası 3; Page No. 80) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 81)  Bayram bid’atları. (Bölümün numarası 3; Page No. 82) Birinci soru, (5738) no'lu fetvadan: Soru 1: Dini bayramlar, peygamber'in (s.a.v.) doğumu, Şaban ayının on beşi ve diğer münasebetlerle yapılan kutlamalar caiz midir?


Cevap 1: a) Bid'at olan bayramları kutlamak caiz değildir.b) Senede iki bayram vardır: Kurban bayramı ve Ramazan bayramı. Her ikisinde sevinmek, neşelenmek , namaz ve benzeri Allah Te'âlâ'nın emrettiği şeyi yapmak meşrudur. Fakat bayramlarda, Allah'ın (c.c.) haram kıldığı bir şey mübah olmaz.c) Peygamber efendimiz'in (s.a.v.) doğum gününde veya bir başkasının doğum gününde kutlama yapmak caiz değildir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) bunu yapmamış ve ümmetine de meşru kılmamıştır. Aynı şekilde onun sahabeleri (Allah onlardan razı olsun) ve onlardan sonra hayırlı asırlarda gelen ümmetin selefi de bunu yapmamışlardır. Hayır her şeyiyle onlara uymadadır. (Bölümün numarası 3; Page No. 83) d) Şaban ayının on beşinde kutlama yapmak bid'attır. (c) maddesinde geçtiği gibi, bazılarının isra ve mirac gecesi diye isimlendirdikleri Recep ayının yirmi yedinci gecesini kutlamak da aynıdır. Allah kendisinden yardım istenendirBaşarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: