Mevlid mesasimi, hafta ve milli gün kutlamaları arasında karşılaştırma

(9403) no'lu fetva: Soru: Ben Cidde'de bir caminin imamıyım. (Bölümün numarası 3; Page No. 87) Peygamber'in (s.a.v.) gönderilmesi hakkında bir hutbe irad ettim. Hutbede, peygamber'in doğum gününü kutlamanın, dinde sonradan ihdas edilen bir bid'at olduğunu zikrettim. İkinci hafta hutbe, camiler haftası hakkında idi ve hutbenin başlığı: "Camilerin imarı" idi. Orada camilerin gözetilmesi, tamiri ve tefrişini, Allah'ın kitabı ve Allah Resûlü'nün (s.a.v.) sünnetinden geniş olarak bahsettim. Namazdan sonra namaz kılanlardan biri bana geldi ve şöyle dedi: Hocam, geçen hafta bize Pepgamber'in (s.a.v.) doğumundan bahsettin ve o günü kutlamanın bid'at olduğunu söyledin. Sana bir soru sormak istiyorum. Ona: "Buyur, gücüm oranında sana cevap vereyim" dedim. Dedi ki: Peygamber'in (s.a.v.) doğum günü, çocukların doğum günü, anneler günü, orman haftası, trafik haftası, ülkenin milli günü ve camiler haftasında kutlama yapılmasının şer'i hükmü nedir? Bu bid'at değil midir? Bütün beşeriyetin tanıdığı en büyük adam ve bunu en fazla hak eden ve buna en fazla layık olanın o olduğu bilindiği halde, Peygamber'in mevlidini kutlamayla niye savaşıyorsunuz da diğer merasimleri hoş görüyorsunuz? Hatta teşvik ediyorsunuz, özellikle siz Suudlular.Allah'tan yardım dileyerek ona açıkladım ve ona dedim ki: Camiler haftasından maksat, onu temiz tutmaya ve onunla ilgilenmeye müslümanları teşviktir. Bana dedi ki: Caddelere bak, Allah'ın ayetleri kağıt ve kumaş üzerine yazılmış, rüzgar dağıtıyor ve yollara ve çöplüklere uçuruyor. Bu haram değil mi? Özellikle camiler haftasında. Hocam, üzerinde: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler... imar ederler. ayetinin yazılı olduğu şu kumaş parçasına bak, bahçeye atılmış, üzerine atık pislikleri dökülmüş. Biz Allah'tan geldik ve O'na döndürüleceğiz. Ben size bana söylediği şekilde harfi harfine o şahsın sözünü aktarıyorum. Fiili olarak üzeri yazılı parçayı aldım, onu yıkadım ve yaktım. (Bölümün numarası 3; Page No. 88) Ayrıca bana dedi ki: Hocam, ben senden bir şey istemiyorum. Ancak sizden ricam, cami hatipleri ve sözü dinlenen kişiler olarak (gerçekleri) konuşmanızdır. Fakat Suudi Arabistan hatipleri olarak siz bunu yapamazsınız. Hükümet: Bu haramdır dediği zaman, haramdır dediniz. Bu helaldir dediği zaman, helaldir dediniz. Sen bana: "Bu hayırlı bir iştir ve hayırlı işe müslümanları teşvik etmektir" diyen ilk kişisin. Büyük âlimlerden şeri bir fetva olmadan bu sözle ikna olmam mümkün değildir. Hoca efendi unutma, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Allah'ın selamı üzerine olun. Bitmiştir.Bundan dolayı, her konu için ayrı ayrı olmak üzere, birinci sayfada zikredilen kutlamalar hakkında geniş ve delilleriyle birlikte şeri fetva rica ediyorum. Allah sizi korusun.


Cevap: Birinci olarak: Bayram, senenin, ayın yahut haftanın devretmesiyle mutad olduğu üzere toplanmayı ifade eden bir isimdir. Bayram bir çok manaya gelir: Ramazan bayramı ve cuma günü gibi tekrarlanan günler, bu günlerde toplanma, bu günlerde yapılan ibadet ve adetler gibi işler bunlardandır.İkinci olarak: Bundan maksat, para kazanmak için ibadet, kurbiyet yahut saygı olursa, yahut onda cahiliye insanlarına yahut benzeri kafir topluluklarına benzeme varsa bu, yasak olan, sonradan ihdas edilen bir bid'attır ve Peygamber'in (s.a.v.) şu sözünün içine dahildir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bunun örneği: Doğum günü, anneler günü ve milli gün kutlamalarıdır. (Bölümün numarası 3; Page No. 89) Birincisinde Allah'ın izin vermediği bir ibadet ihdas etme ve hristiyanlara ve benzeri kafirlere benzeme, ikinci ve üçüncüsünde ise kafirlere benzeme vardır. Bundan maksat; kurbiyet, ibadet ve saygıya götürmeyen, trafik haftası, okul saatlerinin belirlenmesi, çalışan memurlarla toplantı yapılması gibi ümmetin maslahatı ve işlerin zaptü rapt altına alınması için işlerin düzene konulması ise, bu, normal bid'atlardandır ve Peygamber'in (s.a.v.) şu hadisi buna şamil değildir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Bunda bir mahzur yok, bilakis meşru olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: