Mestler üzerine mesh süresi

(Bölümün numarası 5; Page No. 260) Boş sayfa (Bölümün numarası 5; Page No. 261)  Mestler Üzerine Mesh Bölümü (Bölümün numarası 5; Page No. 262)  Mestler Üzerine Mesh Süresi (1231) no'lu fetva: Soru: Soğuk günlerde bir gün ve bir gece müddetince çoraplar üzerinde mesh etmek caiz midir?


Cevap: Allah'a hamd olsun. Resûlüne, onun âilesine ve sahabesine salât ve selâm olsun. İmdi: Giyilen çorap şayet kalınsa, yani, altındaki deriyi göstermiyor, ayakların yıkanması farz olan bölgesini örtüyorsa caizdir. Meshin müddeti mukim için bir gün bir gece, yolcu için üç gün üç gecedir ve mesh müddeti abdestin bozulmasından sonra başlar. Bu konudaki asıl, Müslim'in Ali'den (r.a.) rivayet ettiği hadistir. Hadise göre Peygamber (s.a.v.): Mesh müddeti, yolcu için üç gün üç gece, mukim için ise bir gün bir gecedir. Yine Ahmed b. Hanbel ve başka kaynakların naklettiği, Tirmizî'nin sahih dediği bir rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.): Çorapları ve ayakkabıları üzerine meshetmiştir. buyurmuştur . (Bölümün numarası 5; Page No. 263) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: