Mescitlerin altında ticaret merkezleri yapılması

Caminin altında ticaret merkezleri yapılması. (2156) no'lu fetva: Soru: Melbesba bölgesindeki Felefilal kentinde ekilmeyen geniş araziler üzerine yapılmış tek katlı camiler var. Allah bazı hayır sahiplerini camiyi iki katlı olarak tekrar yapmaya muvaffak etti. Üst katı ibadet için, alt katı da müslümanlara kiraya verilmek üzere dükkan olarak yapılıyor. Kiradan elde edilen gelir, ihtiyacını karşılamak için camiye harcanıyor. Bu konuda şeriatın görüşü nedir?.


Cevap: Caminin alt katının, ihtiyaçlarını karşılamak için caminin hayrına kiraya verilmek üzere dükkan yapılması caizdir.Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: