Mescit yapıp yüce Allah adına vakfetmek

Mescitler ve mescitlerin arsaları vakfetmekle ilgili (9358) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : Vefat eden bir şahıs geride eşine 450000 Riyal para bıraktı. Bu para annesinden miras kalan bir evin parasıydı. Söz konusu şahsın eşinden başka varisi bulunmamaktadır. Yani, kısır olup çocuğu olmamıştır. Asabesi de yoktur. Geride kalan eşi, bu meblağı, kocası, kayınvalidesi ve kendisi adına Allah yolunda vakfetmek üzere bir mescit yaptırmak için harcamak istiyor. Kadının bu tasarrufu dinen caiz midir? Değil midir?


Cevap 1 : Durum zikredildiği gibi ise, caizdir. Çünkü bu bir hayır ve iyiliktir. (Bölümün numarası 16; Page No. 31) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve salam etsin.


Tags: