Mescit yapılan bir ev başka amaçlarla satılması ya da kullanılması caiz değildir

(2922) no’lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Müslümanlar bir ev satın alıp mescit yaptılar. Bu ev mescit hükmüne girer mi? Yine bu Müslümanlar başka bir mahalleye taşındıklarında bu mescidi satıp taşındıkları yeni mahallede yeni bir mescit yaptılar. Bazen de bunun masraflarını da aralarında paylaşıyorlar. (Bölümün numarası 16; Page No. 92)  Bu konudaki hüküm nedir?


Cevap 6: Bir Müslümanın bir ev alıp onu mescide çevirmesi caizdir.Bu durumda da bu ev mescit hükmündedir ve şer’i olarak ibadetler yapılabilir. Yani şer’i açıdan Allah’ın adının anılması için evi mescit yapabilirler. Zaruret dışında bu mescidi değiştirip başka amaçlar kullanmak caiz değildir. Soruda olduğu gibi bu Müslümanlar başka bir mahalleye taşındıklarında ve daha önceki yerde namaz kılacak kimse kalmadığında bu mescit satılıp bunun parası ile taşınılan yeni mahallede yeni bir mescit yapılabilir. İlk satıldığında bu paralar, mescidi ne inşa edenler arasında ne de fakirler arasından dağıtılması caiz değildidir. Çünkü bu vakıftır. Bunun parası ancak yine mescit için kullanılabilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: