Mescit kütüphanesindeki kitapların kullanımına ücret almak

Kitap ve Kaset vakfetmek (17660) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 5 : Cami kütüphanesi bazı değerli kitap ve kasetleri okuyucuların hizmetine sunmaktadır. Ancak belli bir süreyle ödünç alınan her şey sembolik bir ücret karşılığında kiralanmaktadır. Bu caiz midir? Yoksa bir tür ticaret midir?


Cevap 5 : Cami kütüphanesinde bulunan kitap vb. eserler vakıf mülkü sayılır. Kullanılması karşılığında ücret alınması caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selamı olsun. etsin.


Tags: