Mescit için tahsis edilen paradan artanı ile mescide tabi olmayan bir okul yapılamayacağı

(Bölümün numarası 16; Page No. 47) (8192) no'lu fetva: Soru: Bizler İslam Kültür Merkezlerinden birinin üyeleriyiz. Belli bir köyde mescidin inşaatını tamamlamak ve yapmak için hayırsever kardeşlerimizden yardım topladık. Yüce Allah'ın lütfu sayesinde bu mescidin yapımını bitirdik elhamdulillah. Sözünü ettiğim İslam Merkezinin elinde toplanan bağış paralarından bir kaç bin Rupi para kaldı. Bu merkezin, arta kalan yardım paralarını aynı köyde önemli başka işlere harcamaları caiz midir? Kitap okuma salonları yapma, dini okul açma, yetimlere yardım, sakatlara yardım ve bunun dışında adı geçen merkezin aynı köyde yapacağı başka hayır işleri gibi... Çünkü bu merkez, zikri geçen binalar gibi işleri yapmak için şiddetle paraya ve yardım toplamaya ihtiyaç duyuyor. Özellikle de bid'at ve hurafelerle mücadele için paraya ihtiyaç duyuyor. Çünkü bu köy, şirk, hurafe ve cahiliye gelenekleri ile dopdoludur. Söz konusu paraların bu işlere harcanması caiz midir, yoksa değil midir? Caiz değildir derseniz, bu artan parayı ne yapacağız?Zikretmeye değer olan husus şudur: Yardım toplarken amacımız, artan paraları yukarıda zikrettiğim yerler gibi hayır işlerine harcamaktı. Zât-ı âlinizden ricamız, bize ayrıntılı cevap vermenizdir. Ta ki sözü dinleyip de en güzeline uyanlardan olalım. Yüce Allah söylediğimiz şeye şahittir.


(Bölümün numarası 16; Page No. 48) Cevap: Mescit yapımından arta kalan parayı mescidin bakımı ve tamiri için harcamak gerekir. Eğer okul ve okuma salonu mescide tabi ise o okulun ve okuma salonunun inşaatı için artan para harcanabilir.Başarı Allah'tandır! Allah Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: