Mescit hizmet birimlerinin inşaatından artan para ile yapılabileceği

(9315) no'lu fetva: Soru: Size şunu arz edeyim. Riyat şehrinde Âl-i Feryan caddesinin genişletilmesi için İbn Radyan mescidinin bir kısmı yola gitmişti. Bu yüzden belediye tarafından Finans Kurumu nezdinde tazminat hesabı açılması için bir takdir yapılmıştı. Ancak bu meblağ henüz resmi makama teslim edilmedi. Şeyh Abdurrahman b. Faris, ana cadde üzerindeki bu mescidin yerine bir mescit yapılması için para bağışında bulundu. Burası eski mescidin olduğu yere sadece on metre uzaklığında. Daha sonra resmi makam, o mescidi teslim aldı, kendi bütçesinden içini döşedi, halılarını yaydı ve klimasını taktı. Tazminat da Riyad Şehri Belediyesi tarafından ödenmeye devam ediliyor. (Bölümün numarası 16; Page No. 46) Bu mescidin imam ve müezzinlerin oturmaları için vakfedilmiş iki de evi bulunmaktadır. Bu evlerin duvarı kerpiç ve çamurdandır. Şeyh Abdurrahman Faris'e 10/11/1405 tarihinde bir yazı yazıldı. Bu yazıda kendileri söz konusu iki evin yıkılması ve betonarme betonla yeniden yapılması görüşünde olduğunu beyan ediyor. Evlerin yapım masraflarının da Finans Kurumundaki paradan ödenmesi gerektiğini belirtiyor. Kendileri para yetmediği takdirde Yüce Allah'ın o iki evi tamamlayacak bir hayırsever nasip edeceğini belirtiyor. Bundan dolayı zât-ı âlinizden bilgilenmenizi ve mescidin asıl binası için takdir edilmiş kıymetten imam ve müezzin evinin yapılmasının caiz olup olmadığı konusunda şer'i yönden görüş bildirmenizi rica ediyorum. Özellikle de devlet mescidin yeri için alternatif bir mekan hazırladıktan sonra mescit yapacak hayır sever bulunduktan sonra bu yapılabilir. Geriye sadece binanın tazminatı kalmış olmaktadır.


Cevap: Durum soruda zikredildiği gibi ise Riyat'ta İbn Radyân mescidinin imam ve müezzini için yapılan iki evi mescidin arazisi ve bina için takdir edilen değerden inşa edilmesi caizdir. Çünkü belediye eski mescidin yerine yenisinin yapılması için arazi vermiştir. Yeni mescidi bazı hayırseverler yaptırmaktadır. İki evin yapımı için gerekli olan para, eski mescidin enkaz değeri kadardır. Mescide tabi olan iki bina mescidin maslahatını tamamlayan unsurlardandır.Başarı Allah'tandır! Başarı Allah'tandır. Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: