Mescidde toplu halde Kur'ân okumak

(Bölümün numarası 4; Page No. 147)  Kur'ân'ın (koro halinde) toplu olarak okunması (3302) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Mescidde toplu halde Kur'ân okumanın hükmü nedir?


Cevap 4: Soruda biraz kapalılık var. Hep birlikte, tek ses halinde, aynı yerde durup aynı yerde başlayarak Kur'ân'ın okunması kastediliyorsa, bu meşru değildir. En azından mekruhtur. Çünkü ne Hz. Peygamber'den (s.a.v.) ne de sahabeden buna dair bir uygulama me'sûr olarak gelmemiştir. Fakat böyle bir uygulama öğretim amacıyla yapılırsa, herhangi bir sakınca olmayacağını ümit ederiz. Şayet sorunun maksadı, Kur'ân'ın ezberlenmesi ve öğrenilmesi için insanların bir araya toplanmaları, içlerinden birinin okuyup diğerlerinin dinlemeleri veya her birinin diğerleriyle birlikte uyum içinde değil de kendi başına okuması şeklinde bir araya gelmeleri ise, bu meşrudur. Çünkü Hz. Peygamber'den (s.a.v.) şöyle buyurduğu sabittir: Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, melekler etraflarını kuşatır, onları rahmet kaplar ve Allah o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: