Mescid-i Nebevî'nin ziyareti

(2501) numaralı fetva: Soru: Çok sayıda kadın, hac farizasını eda ettikten sonra Medine-i Münevvere'ye Mescid-i Nebevî''yi ziyaret için gidiyorlar. Burada Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyorlar. Bu ziyaret onlara gerekli midir? Veya Peygamber ziyareti veya mescit ziyaretinden biri veya her ikisi onlara gerekli midir? Bize açıklama yapar mısınız?


Cevap: Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ne kadınların ne de erkeklerin üstüne vacip değil, sünnetdir ve namaz içindir. Bunun için seyahat düzenlenebilir. Aynı şekilde Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek de vacip değil, sünnettir. Bu sünnet mescit için yapılan seferi sünnetin sınırı olduğunu kabul etmeyenler içindir. Başka müslümanların kabrini ziyaret etmek gibidir. İbret, nasihat alma ve ahireti hatırlama bu ziyarette olması gerekendir. Peygamberimiz (s.a.v.) kabir ziyareti yapmış ve buna teşvik etmiştir. Ancak bunu onlardan fayda umma, kabirdeki ölülerden ihtiyaçları gidermek için istekte bulunma ve sıkıntıları gidermek için yapmamıştır. Kadın erkek bidat ehlinin bir çoğunun yaptığı gibi. Ama yapılan seferin mescitte namaz kılmak değil de, yanlızca kabrini ziyarete münhasır olması caiz değildir. Peygamber (s.a.v.)'den sabit olan hadiste demiştir ki: Üç mescit dışında, mescit ziyareti için yolculuk düzenlenmez. Bu benim mescidim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa Bilinmesi gerekir ki, kadınlara kabir ziyareti caiz değildir. Peygamberimizden sabit olan şu hadis gereğince: Allah, kabirleri ziyâret eden kadınlara lânet etsin Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: