Merasim düzenlenmesi

Merasim düzenlenmesi. (1002) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Evlilik ve yeni bir eve taşınma ve doğum günü münasebetiyle ve diğer münasebetlerle Tirinidad'da müslümanların kutladıkları sevinç merasimleri hakkındaki görüşünüz nedir? Bu merasimler esnasında Kur'ân-ı Kerim okuyorlar ve Resûlüllah'ı (s.a.v.) öven ilahiler söylüyorlar. Sonra Resûlüllah'a (s.a.v.) takdir ve saygı duruşuyla töreni bitiriyorlar.


Cevap 1: Birinci olarak: Hz. Peygamber (s.a.v.) gizli nikahı nehyetmiş ve nikahın ilan edilmesini emretmiştir. Evlilik ve gelinin kocasının evine taşınması münasebetiyle merasim düzenlenmesi, nikahın ilanı olup, kötü bir müzik yahut kadın-erkek beraberliği yahut buna benzer haramlar olmadığı takdirde meşrudur. (Bölümün numarası 8; Page No. 318) İkinci olarak: İslam'da bayramlar üçtür: Ramazan bayramı günü, Kurban bayramı günü ve Cuma günü. Şahsi doğum günü ve Hicri ve miladi yılın ilk günü gibi, Şaban ayının onbeşinci günü yahut gecesi, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğum günü, liderin tahta yahut cumhur başkanlığına geçmesi günü gibi, münasebetlerle toplanılan diğer merasimler ve benzerleri, Peygamber'in (s.a.v.) döneminde, Hulafa-i Raşidin döneminde ve Peygamber'in (s.a.v.) hayırlı asır diye nitelendirdiği üç asırda yoktu. Bu, müslümanlara diğerlerinden sirayet eden, fitneye düştükleri ve İslami bayram merasimleri gibi yahut daha fazla kutlar oldukları sonradan ihdas edilen bid'atlardandır. Bu merasimlerin bir çoğunda, şahıslar hakkında aşırılık, mallarda israf, kadın erkek beraberlikleri ve onların bayram olarak isimlendirdikleri onların adeti olan merasimlerinde ehl-i küfre benzeme meydana gelmektedir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (dinde) Sonradan türetilen şeylerden uzak durun, Her türetilen şey bid'attir. Her bid'at sapıklıktır. Yine şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Merasimin, kendisi için merasim düzenlenen kimseyi ta'zim için yahut onun bereketini ummak için yahut Peygamber'in (s.a.v.) doğum günü, Hz. Hüseyin'nin doğum günü, Bedevi'nin doğum günü ve diğerlerinin doğum günlerini kutlamaktan sevap beklemek için olduğu takdirde (Bölümün numarası 8; Page No. 319) bu açıktır. Şaban ayının on beşinci gecesi yahut gününü, İsra ve Mirac gecesini ve benzerleri gibi, kendisi için merasim düzenlenen gündüz ve geceleri ta'zim etmek, o merasimle sevap beklemek ve bereket ummak da aynıdır. Zikredilen ve benzeri şekilde merasim düzenlemek, bir çeşit mertebe, yakınlık ve sevap bekleme kastıdır. Çocukların doğum günü, hicri yahut miladi yılbaşı günü ve liderlerin makamlarına geçme günü sebebiyle merasim düzenlemek gibi teberrük ve sevap kastı olmayan merasimlere gelince, bu bid'at adetlerden olmakla birlikte, bunda bayramlarında kafirlere benzemeler ve Allah'tan başkasına ta'zim ve takarrub manası açık olan diğer haram merasim çeşitlerine kapı açma vardır. Dolayısıyla günaha giden yolu kapatmak ve bayramlarında ve merasimlerinde kafirlere benzemekten uzak kalmak için, bu yasaklanmıştır. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bir kavme benzerse onlardandır. Üçüncü olarak: Kur'ân tilaveti en hayırlı yakınlık vesilelerinden ve salih amellerdendir. Fakat onu, bid'at merasimlerine hitam yapmak, caiz değildir. Çünkü bunda, onu uygunsuz bir yerde kullanmadan dolayı aşağı düşürme vardır. Peygamber'i (s.a.v.) öven ilahiler söylemeye gelince, bu güzeldir, ancak onda aşırılık varsa caiz değildir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Hristiyanların Meryem oğluna yaptıkları gibi, beni aşırı şekilde övmeyin. Ben ancak bir kulum. Bana: "Allah’ın kulu ve Rasûlü" deyin. Yine şöyle buyurmuştur: Dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri, dinde aşırılıkları helâk etmiştir. (Bölümün numarası 8; Page No. 320) Bunu, bir mevsim ve bayram ittihaz olunan bir güne tahsis etmeleri de caiz değildir.Dördüncü olarak Resûlüllah'a (s.a.v.) saygı ve onu takdirden dolayı, merasimi saygı duruşuyla bitirmek, Allah'ın ve Resûlünün razı olmadığı ve şeriatın kabul etmediği kötü bir sonuçlandırmadır, bilakis o, haram olan bid'atlardandır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: