Meni çıktığında gusul abdesti almak ve mezi gelince sadece çıkış yerini .yıkamak gerekir

Meni çıktığında gusul abdesti yapmalı ve büyük abdesti yapınca .çıkış yerini yıkamalı. On ikinci soru,(10896) no'lu fetvadan: Soru 12: Cima yapmaksızın ve ihtilam olmaksızın bir kadının suyu gelse gusül abdesti gerekir mi, kadın kendisinden gelen suyun taksimi hususunda meni, mezi ve vedi konusunda olduğu gibi erkekle beraber midir, yoksa hangi durum olursa olsun kadının suyu geldiğinde gusül mü gerekir?.


Cevap 12 Hamd yalnız Allah'adır salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. (Bölümün numarası 5; Page No. 323) Cima ve ihtilam olmaksızın bir kadından lezzetle meni gelirse gusül alması gerekir. Sadece mezi gelirse fercini (organını) yıkaması gerekir. Vedi gelmişse bunun hükmü idrar hükmü gibidir, o organın yıkanması gerekir. Kadının suyu erkeğin suyu gibi taksim edilir. Namaz gibi abdest almasını gerektiren bir şey yapmak isterse abdest alması gerekir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: