Menfaat karşılığı borç vermek

(20666) Numaralı fetva: Soru: Muhammed 10000 cüneyhe bir araba satın aldı. Bunun 8000 cüneyhini peşin verdi. Kalanı ise 30 gün sonra ödeyecek. Sonra bu arabayı bir yıllığına kar ile sattı. Fakat para olarak bir şey almadı. Aradan bir ay geçince 2000 cüneyh borcunu ödeyecek para bulamadı. Halid'e dedi ki: Bana 2000 cüneyh ver, gelecek yıl arabanın parasını aldığımda sana da kârdan bir pay vereyim. Bu caiz midir, yoksa faiz midir? (Bölümün numarası 11; Page No. 112)


Cevap: Soruda anlatılan muamele caiz değildir. Bu menfaat getiren bir borç işlemidir. Karşılığında bir menfaat alınan bütün borçlar faizdir. Şöyle ki, kim sana mal borç verir ve bu borcun karşılığında borçtan bir fazlalık talep ederse bu muamele haramdır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: