Mekkeliler için umrenin hükmü

(Bölümün numarası 11; Page No. 315)  Umre (Bölümün numarası 11; Page No. 316)  (8872) no'lu fetva: Soru: Mekkelilere umre vacip mi? Değil mi? vacip ise bunun Kur’ân ve Sünnetteki delili nedir? Vacip değilse de vacip olmadığına dair Kur’ân ve Sünnetteki delili nedir? Şayet umre Mekkelilere vacip ise umrenin ihramına girmek için Ten’im denilen yere gitmeleri gerekiyor mu? Bize bilgi vermenizi rica ediyoruz, Allah, sizi hayırla mükâfatlandırsın.


: Gerek Mekkeliler gerekse Mekke dışında yaşayan insanların ömürlerinde bir defa umre yapmaları vaciptir. Çünkü umrenin vucubiyetine delalet eden deliller geneldir. Umrenin ihram mekanıyla ilgili sorunuza gelince, Mekkeliler umre için Ten’im, Cu’rane veya diğer hil (Mekke dışında) bölgelerinde ihrama girmeleri gerekir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: