Mekke ve Medine'nin güvercinlerinin özel bir durumları var mıdır?

(Bölümün numarası 11; Page No. 199) (1260) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Mekke ve Medine güvercinlerinin özel bir durumları var mıdır?


Cevap 2: Mekke ve Medine güvercinlerinin herhangi bir özel durumları yoktur. Bir tek özel durum şudur: Bu hayvanlar Harem sınırları içinde bulundukları sürece avlanmaz ve ürkütülmezler. Şu hadisin genel manasından anlaşılan hüküm budur: Muhakkak Allah, Mekke'yi haram kılmıştır. Benden önce burada savaş hiç kimseye helal olmamıştır ve benden sonra da kimseye helal olmayacaktır. Ancak benim için de bir gündüzün bir saatinde helal kılınmıştır. Buranın otu koparılmaz, ağacı kesilmez ve av hayvanı ürkütülmez. Bu hadisi Buhârî rivayet etmiştir. Efendimiz (s.a.v) in bir başka hadisi de şöyledir: Hz. İbrahim Mekke’yi haram kıldı. (kutsal belde ilan etti) Ben de Medine’nin iki taşlık arasını haram kıldım. (kutsal yer ilan ettim.) Onun ot ve ağacı kesilmeyecek ve avı avlanmayacaktır. Bu hadisi de Müslim rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: