Me'mumların (imama uyanların) durumu

Me'mumların (imama uyanların) durumu. (6728) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Unuttuğu zaman hatırlatmaları için, imamın camide arkasında âlimler için oturacak yer ayırması caiz midir? Bu şeriata göre caiz midir değil midir?


Cevap 1: İmamın, me'mumlardan ilim ve fazilet ehli ve akıl baliğ olanlardan birisini arkasını geçirmesi meşrudur. Ebu Mesud el-Ensari'nin (r.a.) Hz. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Sizden akıl baliğ olanlar, sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onlardan sonra gelenler benim arkamda dursunlar. Hadisi, Ahmed, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. (Bölümün numarası 8; Page No. 17) Bunun anlamı şudur: Meşru olan, akıl baliğ olanların, imamın arkasında olmaları için namaza erken gelmeleri için yarışmalarıdır. Yoksa bunun manası, onların gelmeleri için onlara yer ayırmak değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: