Meşru olmayan zikirden muska yapmak

Yedinci soru (4798) numaralı fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 332) Soru 7: Faziletli üstadım, Yolda yürürken üzerinde yazılar bulunan bir kağıt parçası gördüm ve insanlar basmasın diye kenara koyayım dedim, bu arada bir göz attım Kuran falansa yanıma alayım diye...Fakat şu ibareleri gördüm: -bana bunları tam olarak açıklamanızı ve şer'i hükmünün haram mı yoksa helal mi olduğunu beyan etmenizi rica ediyorum- Altın bir yüzüğe nakşedilir, öd ve anberle tütsü yapılır, tam bir taharet üzere takılır, Allahın yüce ismi her namazdan sonra, bir hafta boyunca, cuma günü sabah namazında başlayıp, perşembe günü yatsıda bitirmek üzere, (1130) defa zikredilir. Sonra her namazdan sonra iki isim zikreder gücü nispetinde..Ona öyle acayip sırlar açılır ki, paha biçilmez..Ancak sırlarını hiç kimseye hatta oğluna bile söyleme ki, Allahın kullarına bir zarar veya eziyet vermesinler.


Cevap 7: Soruda zikredilenlerin hiçbirini yapmak ve onları muska edinmek caiz değildir. İçindekilerle amel etmek te caiz değildir. Zira nakşın mahiyeti bilinmemektedir, belki de şirk içeriyordur. Ayrıca meşru olmayan bir zikri ihtiva etmektedir, belli bir zaman ve sayıyla sınırlandırılmıştır ki, şeriat buna izin vermez. Yine ne oldukları bilinmeyen iki isim içeriyorlar. Bütün bunlar haramdır, cüret etmek caiz değildir. Bu yüzüğü takacak olan kişinin, bu zikirleri terk etmesi, yüzüğün üzerindeki nakışları yok etmesi ve öd ve anberle tütsülememesi gerekir. Tevbe etmesi de gerekir tabii... Allahtan afv ü afiyet dileriz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: