Maslahat için zekat vermeyi geciktirmek

Maslahat için zekat ödemeyi geciktirmek (4349) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Üzerinden bir sene geçtikten sonra gerçekten hak edenleri aramak için zekat vermeyi geciktirmek caiz midir? Çünkü fakir ve miskin kelimelerinin gerçek manada hak eden fakir ve miskinlerin varlığını tekit etmek gerçekten şu anda çok zordur.


Cevap 4: Soruda anılan sebebten dolayı zekatın geciktirilmesi caizdir. Çünkü bu davranışta zimmeti temizleme ve hakkın hak edenlere ulaşmasını istemek vardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: