Mütevaffanın mirasından bir şey vakfetmek için bütün varislerin onayı şarttır

(14246) no'lu fetva: Soru (Bölümün numarası 16; Page No. 24) : Vefat eden babamın dini ve tarihi eserlerden oluşan bir kütüphanesi var. Babam adına bu kütüphaneyi yüce Allah'ın rızası için vakfedip yabancı İslam ülkelerinden birine gönderebilir miyiz? Bilgi verirseniz sevinirim. Allah sizi hayır ve ecirler mükafatlandırsın.


Cevap : Bu kütüphaneyi ilim öğrencilerine vakfetmeniz caizdir. Bunun için bütün varislerin onay vermesi ve aralarında kısıtlı (hukuken tasarruf yetkisi bulunmayan birey) bulunmaması şarttır. Böylece kütüphane babanız adına sadaka-i câriye olarak devam eder. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: