Müsteftinin (fetva soran) mesajını okuyan herkesten, Hz. Peygamber (s.a.v.), Ebû Bekir ve Ömer'e selam okumasını istemesi

(19957) no'lu fetva: Soru : Elimde Kur'ân, hutbe ve dini kitap kasetlerinden yaklaşık 60 kaset var. Öldükten sonra bunların sevabının kabirde de bana ulaşmasını istiyorum. Bunları hayattayken bir mescide mi bağışlayayım? Arkadaşlara hediye mi edeyim? Yoksa öldükten sonra bağışlanması için vasiyette mi bulunayım? Bunları hayattayken mi? yoksa öldükten sonra mı bağışlamam daha doğrudur? Çünkü belki evlatlarım bunlardan istifade ederler. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın (Bölümün numarası 16; Page No. 28)  Bu mesajı okuyan herkesten eğer yakınında ise Mescid-i Haram'da bana dua etmesini ve Resulullah'a (s.a.v.), Ebû Bekir'e ve Ömer'e (Allah ikisinden de razı olsun) benden selam söylemesini rica ediyorum. (Bu bir emanettir). Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.


Cevap : Öncelikle; belirtelim ki bütün bu işler hayır işleridir. Fakat gerek hayatında ve gerekse öldükten sonra daha yararlı olanı ve evlatların için daha faydalı olanı hangisiyse, onu araştırmam gerekir. Allah'tan muvaffakiyet ve istikamet dileriz. İkinci olarak: Sorunun içerisinde şöyle bir ifade geçti: "Bu mesajı okuyan herkesten eğer yakınında ise Mescid-i Haram'da bana dua etmesini ve Resulullah'a (s.a.v.), Ebû Bekir'e ve Ömer'e (Allah ikisinden de razı olsun) benden selam söylemesini rica ediyorum." Belirtelim ki bir insanın, ölüler arasında bulunan Resulullah'a (s.a.v.) ya da başka birine selam götürmekle görevlendirmesi meşru değildir (dine uygun değildir). Tersine biattir ve Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her bid’at dalalettir ve her dalalet de ateştedir. (Bölümün numarası 16; Page No. 29) Buna göre yapılması gereken bu fiili bırakmak ve bunu yapanları, caiz olmadığı konusunda uyarmaktır. Yüce Allah, bize olan lutfunun bir sonucu olarak dünyanın doğusunda da batısında da olsak, Hz. Peygamber'e (s.a.v.) gönderdiğimiz selamlarımızı ona ulaştırmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğu sabittir: Ümmetimin selamını bana ulaştıran, Allah'ın yeryüzünde gezici melekleri vardır. (Ahmed b. Hanbel, Nisâî vb.). Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getiriniz, zira siz nerede olursanız salavatınız bana ulaştırılır. Yine şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 16; Page No. 30) Benim kabrimi bayram yerine ve evlerinizi de kabirlere çevirmeyin. Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız salavatınız bana ulaştırılır. Bu anlamda varit olmuş pek çok hadis vardır.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: