"Müstecap du'âlar" kitabı ve içerdiği bid'atler hakkında hüküm

"Müstecâp du'âlar" kitabı ve içerdiği bid'atler hakkında hüküm. Dördüncü soru, (7011) no'lu fetvadan: Soru 4: Ahmed Abdülcevvad'ın (Müstecâp Dualar) adlı kitabı güvenilir bir kitap mıdır?. O kitapta, gece ya da gündüz on iki rek'at namaz kılmaktan bahsediyor ve her iki rek'atında teşehhüd oku, namazın sonunda teşehhüd okudukktan sonra Allah (c.c.)'a övgü ve sena, Peygamber (s.a.v.)'e de salât ve selâm oku, secdede iken yedi kere fatiha yedi kere Ayet'ül Kürs-i oku, Allah’tan başka ilah yoktur...ilh. cümlesini on defa oku, Sonra Allah’ım senden Arşının izzet noktaları ve kitabının rahmetinin son sınırları hakkı için, yüce ismin hakkı için, ululuğun ve kelamının tamamı hakkı için (şu ihtiyacımı) diliyorum de, sonra başını kaldır ve selam ver. Bu hadisi Hâkim İbn-i Mesud (r.a.) dan rivayet etti. Bu doğru mu yoksa yanlış mıdır?. (Bölümün numarası 2; Page No. 499)  Bir hadiste Peygamber (s.a.v.) Ali (r.a.)'ı rüku ve secdede iken kıraat (Kur'an okumak)tan menetmiştir.


Cevap 4: İçerisinde zayıf ve uydurma hadislerin çok olması sebebiyle o kitaba itibar edilmez. Dolayısıyla sorduğun soruda söylediğin ve okuduğun şekilde on iki rek'at namaz kılmak...ilh. v.b aktarığın rivayetin Peygamber (s.a.v.)'den sabit olmaması sebebiyle bidattır. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Aynı şekilde secdede kırâ'at yapılması da yine sorduğun soruda söylediğin gibi yasaklanmıştır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: