Müslümanlarla ve Ahmediler arasındaki fark

(Bölümün numarası 2; Page No. 314)  Müslümanlar ve Ahmedilerin arasındaki fark. Üçüncü soru,(8536) no'lu fetvadan: Soru 3: Müslümanlar ve Ahmediler arasındaki fark nedir?.


Cevap 3: Aralarındaki fark: Müslümanlar, yalnızca Allah'a ibadet ediyorlar. Peygamberleri Muhammed'e (s.a.v.)'e tabi oluyorlar. Hatem-ül Enbiya olduğuna ve ondan sonra peygamber gelmiyeceğine inanıyorlar. Ama el-Ahmediyyun Mirza Gulam Ahmed'e tabi olan ( Ahmediler ) ise kafirdirler. Müslüman değillerdir. Çünkü bunlar; Mirza Gulam Ahmed'in, Hz. Muhammed (s.a.v.)'den sonra gelen bir peygamber olduğuna inanırlar. Tüm islam âlimlerine göre bu inançta olan kişi kafirdir. Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bir şekilde bize ulaşan bir rivayette demiştir ki Ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra nebi yoktur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: