Müslümanların Yahudilere musallat olacağı gün

İkinci soru, (5775) no'lu fetvadan: Soru 2 : Şu hadis: (Öyle bir gün gelecek ki Müslümanlar Yahudilere galip gelecek, hatta arkasında yahudi saklanan bir taş bile konuşacak, arkamda yahudi saklanıyor, onu öldür diye seslenecektir). sahih midir?.


Cevap 2: İbn Ömer (r.a.) buyurdu ki: Resulullah (s.a.v.)'i şöyle derken duydum: Yahudiler sizinle savaşacaktır. Fakat neticede siz onlara musallat kılınacaksınız. Bir kaya parçası: “Ey müslüman, şu arkamda duran kişi bir yahudidir, onu öldür” der. Bu hadisi Buhârî rivayet etti. Aynı şekilde İbn Ömer (r.a.)'dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu (ifade eder): Yahudiler sizinle savaşacaktır. Fakat neticede siz onlara musallat kılınacaksınız. Bir kaya parçası: “Ey müslüman, şu arkamda duran kişi bir yahudidir, onu öldür” der. Bu hadisi Ahmed ve Tirmizî rivayet etti. Tirmizi (bu hadisle ilgili olarak) dedi ki: Bu hasen ve sahih bir hadistir. İbn Ömer (Bölümün numarası 3; Page No. 132) (r.a.) buyurdu ki: Resulullah (s.a.v.)'i şöyle derken duydum: Deccal Merkenat vadisine uğrayacak, onun yanına en çok gidenler kadınlar olacaktır. Öyle ki, kişi karısı, annesi, kızı, kız kardeşi ve halasının yanına döner de, Deccal’ın yanına gitme korkusundan onları bağlar. Sonra Allah ona müslümanları musallat eder, onu ve ona tabi olanları öldürürler. Hatta yahudi, bir ağacın altına veya bir taşın arkasına gizlenir de taş veya ağaç müslümana: "Bu benim altımdaki yahudidir, onu öldür" der. Bu hadisi Ahmed Müsnedinde rivayet etti. Aynı şekilde İbn Mâce de Ebi Ümame El-Bahili'den Peygamber (s.a.v.)'in Mesih Deccâl ile ilgili hadisini rivayet etmiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: