Müslümanların, gayr-i müslim mezarlıklarına defnedilmesi caiz değildir

(Bölümün numarası 9; Page No. 3)  Bismillahirrahmanirrahim (Bölümün numarası 9; Page No. 4) Boş sayfa (Bölümün numarası 9; Page No. 5)  Cenazeler Bölümünün sonu (Bölümün numarası 9; Page No. 6)  İslam ülkesi dışında müslümanlar için mezarlık tahsis edilir ve onları kafirlerle beraber defnetmek caiz değildir (10508) no'lu fetva: Soru: Belçika'ın Bürüksel kentindeki müslümanlardan bir grup, hrıstiyan yahut diğer mezarlıklara müslümanların defnedilmeleri hakkında sizden fetva talep ediyorlar. Biz bu ülkede bir müslüman mezarlığı yapmaya karar verdik. Çünkü Belçika hükümeti bizden bir fetva istedi. Siz bu dinin neşri için gayret sarf ediyorsunuz. Saygıdeğer Müftü, cevabınızı bekliyor ve saygılarımızı sunuyoruz.


Cevap: Müslümanların cenazeleri, kendileri için yapılmış müstakil bir mezarlığı defnedilmesi gerekir. Onların, gayr-i müslimlerin mezarlıklarına defnedilmeleri caiz değildir. İmam Şirazi "Mühezzeb"de şöyle demiştir: Bir kafir müslümanların mezarlığına ve bir müslüman da kafirlerin mezarlığına defnedilmez. İmam En-Nevevi "Mecmu' "da şöyle demiştir: Arkadaşlarımız (Allah onlardan razı olsun), bir müslümanın kafirlerin mezarlığına ve bir kafirin de müslümanların mezarlığına defnedilmeyeceğinde ittifak etmişlerdir. Buradan ortaya çıkıyor ki, müslüman cenazelerinin onlara has bir mezarlığa defnedilmeleri için bir yer tahsis edilmesi gerekir. (Bölümün numarası 9; Page No. 7) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: