Müslümanların günahlarının Yahudi ve Hıristiyanlara yükletilmesi

Müslümanların günahlarının Yahudi ve Hıristiyanlara yükletilmesi (2718) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 2: Kıyamet günü Müslümanların günahlarının bağışlanması ve bu günahlarının Yahudi veya Hıristiyanlara yükletilmesi, bu durumun Kur'ân-ı Kerim'in şu ve diğer ayetleri karşısında sorun teşkil ettiği görülmektedir: Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. Bu sorunun giderilmesinde yardımcı olur musunuz? saygılarımla. (Bölümün numarası 3; Page No. 468)


Cevap 2: Hz. Peygamber'in (s.a.v.): ''Müslümanların günahlarını bağışlar ve o günahları Yahudi veya Hıristiyanlara yükler'' hadisi hakkında ravisi de şüphe etmiştir. Dolayısıyla şüphenin bulunması sebebiyle onunla delil getirilemez. Aynı zamanda bu Kur'ân'ın zahirine de muhaliftir. Ancak bunun Resulullah'tan (s.a.v.) geldiği sahih ise - O ancak hakkı söyler - bu durumda diğer delillere muvafık olacak şekilde hamledilmesi kaçınılmaz olur. Bu da şöyle olabilir: Müslümanların, bağışlandıkları günahlara düşmelerine sebep olanlar Yahudi ve Hıristiyanlardır. Nitekim Allah Te'âlâ şöyle buyurur: Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için (öyle derler). Resulullah (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: Kim de dalalete davet ederse, ondan sonra kendisine tabi olanların günahları kadar günah ona verilir ve bu, tabi olanların günahlarından hiçbir şey eksiltmez. Bu manaya gelen daha başka hadisler de bulunmaktadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: