Müslüman ve kafirlerin birbirlerini ziyaret etmeleri

(Bölümün numarası 2; Page No. 96)  Müslüman ve kafirlerin birbirlerini ziyaret etmeleri Üçüncü soru (8097) no'lu fetvadan: Soru 3: Çalışma alanımızda bazı Arap kökenli hıristiyanlar var ve onları ziyaret etmemiz için arada bir bizleri davet etmektedirler. Onları ziyaret etmemiz veya bizi ziyaret etmeleri için onları davet etmemiz caiz midir?


Cevap 3: Onları evlerinde ziyaret etmeniz veya sizleri ziyaret etmeleri için onları davet etmenizdeki gayeniz, onları islam'a davet etmek ve nasihat etmekse, bu çok yüce bir hedeftir. Mekanlarında onları ziyaret edip islam'a davet etmek bu yüce hedefi gerçekleştirmenin bir vesilesidir. Hedef ve gayeler için var olan hükümler, onlara ulaştıracak araçlar (vesileler) içinde geçerlidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: