Müslüman olmayan misafire haram yemek ikramı

Dördüncü soru, (443) no'lu fetvadan: Soru 4: Müslümanın, müslüman olmayan arkadaşlarına ikram etmesi ve islam dininin haram kıldığı yemek ve içecekleri onlara takdim etmesi caiz midir? Müslümanın arkadaşını ziyareti esnasında bunun hükmü nedir? (Bölümün numarası 2; Page No. 122)


Cevap 4: İslam, hoşgörü ve kolaylık dinidir. O, aynı zamanda adalet dinidir. Arkadaşa ikram, islamî adaptandır. Fakat kafir olursa hüküm, ikram edenin kastına göre ve ikram ettiği şeye göre değişir. Maksat şeri ise, yani onu İslam'a davet etmek ve küfür ve dalaletten kurtarmak için aralarında bir insicam oluşturma niyetiyle olursa, bu, övülecek bir amaçtır. Şeriatta mukarrar olan kaidelerden bir şudur: Sebeplerin hükmü, gayelerin hükmüne göredir. Gaye vacip ise, sebep te vaciptir. Gaye haram ise, sebep de haramdır... İkramda onun için şeri bir maksat bulunmaz ve terk ettiği zaman ikram edenin dinine, canına, ailesine veyahut malına bir zarar terettüp etmeyecekse, bu caiz değildir. Eğer bir zarar söz konusu olursa caizdir. Domuz eti ve içki gibi Allah'ın haram kıldığı yemek ve içeceği onlara ikram etmesi ise caiz değildir. Zira bu şekilde onlara ikram, Allah'a isyan ve onlara itaattır ve onların hakkını Allah'ın hakkına takdim etmektir. Müslümanın yapması gereken, dinine sımsıkı sarılmak ve günah ve düşmanlıkta yardım etmemektir. Sözüyle ve fiiliyle İslam'a bir davetçi olması için, yabancı ülkelerde dinine sımsıkı sarılmanın, büyük tesirleri ortaya çıkar.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selâm etsin.


Tags: