Müslüman olmayan kimseleri istihdam etmek

(Bölümün numarası 2; Page No. 62) Boş sayfa (Bölümün numarası 2; Page No. 63)  Tevla ve Tebera ( Vela ve Bera ) mefhumu. (Bölümün numarası 2; Page No. 64)  Birinci soru (9657) no'lu fetvadan: Soru 1: Müslüman bir kimsenin, müslüman olmayan bir şoförü veya hizmetçiyi yanında çalıştırması caiz midir?. Çalışan bu kimsenin dinsiz olması durumu nasıl olur?


Cevap1: Arap yarımadasında ikamet eden bir Müslüman'ın, kafir birisini şoför, hizmetçi veya başka bir şekilde kullanması caiz değildir. Çünkü, Allah resulü (s.a.v.), müşriklerin bu yarımadadan çıkarılmasını vasiyet etmişti. Ayrıca, böyle kimseleri çalıştırmak, Allah'ın, kendi rahmetinden uzaklaştırdığı kimseleri yakınlaştırmak, hain kabul ettiği kimselere güven vermek anlamlarına geldiği ve bu kimselerin çalıştırılması durumunda bir çok fesadın zuhur edeceğinden dolayı caiz değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.),âilesine ve sahabesine salât ve selâm olsun.


Tags: