Müslüman olarak ölürse zinadan doğan çocuk Cennet'e girer

(Bölümün numarası 3; Page No. 480) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 481)  Zinadan doğan çocuğun Cenet'e girmesi. (Bölümün numarası 3; Page No. 482)  İkinci soru, (5123) no'lu fetvadan: Soru 2: Zinadan doğan çocuk, eğer takva sahibi ise cennet'e girer mi, girmez mi? Çünkü o, kınanılacak bir et parçası olarak bulunmuştur.


Cevap 2: Müslüman olarak öldüğü zaman zinadan doğan çocuk cennet'e girer. Bu konuda onun zinadan doğmuş olmasının bir etkisi olmaz. Çünkü bu kendi amelinden değil, başkasının amelinden dolayı olmuştur. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Genel mana ifade eden ayette şöyle buyurmuştur: Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. Yine Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol cennetler vardır. Aynı manayı ifade eden başka ayetler de vardır. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: "Zina eden kadının çocuğu cennet'e girmeyecektir." peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen bu hadis sahih değildir. Hafız İbn el-Cevzî "Mevduât" adlı eserinde bunu zikretmiştir. O, peygamber'e (s.a.v.) nisbet edilen uydurma hadislerdendir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: