Müslüman kadın evinde sesli bir şekilde Kur'ân okuyabilir

(4909) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Müslüman kadının, evi içinde, kocasının izni dahilinde sesli olarak Kur'ân okuması caiz midir?. Ayrıca Kur'ân okuma sırasında kadın için -sesi alçaltmak, bedeni örtmek, mekanın temiz olması gibi şart ve sebeplerden- caiz olan şeyler nelerdir?


Cevap 4: Evet, kadının bu şekilde Kur'ân okuması caizdir. Ancak sesini tilavetle güzelleştirdiği ve sesini -sesinin güzelliğinden dolayı fitneye mahal vermemek için- evinin dışındaki namahremlerin duyacağı kadar yükseltmediği taktirde caizdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: