Müslüman biriyle karşılaşırken selam vermenin müstehap olması

Sekizinci soru, (9328) no'lu fetvadan: Soru 8: Bir kimse mescide girer ve tahiyyet'ul-mescit namazı kılarsa, o esnada sağında veya solunda namaz kılan birisi varsa o kimseye selam vermeli midir yoksa vermemeli midir? Çünkü selam veren kimse selam verdiği takdirde, Kur'ân okuyan kimsenin kalbinin Kur'ân kırâ'atine olan bağlılığını zayi edeceğinden ve selam verilen kimsenin günaha düşmesinden korkmaktadır. Selam vermediği takdirde de karşı tarafın kalbinde bir düşmanlık duygusu belirecektir. Allah resulü'de (s.a.v.): Aranızda selamı yaygınlaştırın. demiştir. (Bölümün numarası 4; Page No. 119)  Muhtemelen Kur'ân okuyan kimse de, yanına oturup selam vermeyen kimsenin bu düşünceden dolayı kendisine selam vermediğini bilmemektedir. Buna göre hangisi daha faziletlidir? Selam vermeli midir? Yoksa bekleyip namaz için ikamet getirildikten sonra mı selam vermelidir?Allah (c.c.) dünya ve ahiretin güzellikleriyle sizleri mükafatlandırsın ve ömrünüzü uzatsın, Amin.


Cevap 8: Sünnet olan, ona selam vermesidir. Çünkü selam vermenin meşru oluşu ve bir kimsenin karşılaştığı kişiyle musafaha yapması ile ilgili sahih hadisler aktarılmıştır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: