Müslüman’ın cemaatlere karşı konumu

Dördüncü soru, (6280) no'lu fetvadan: Soru 4: Günümüzde var olan cemaat ve gruplar örneğin, Müslüman Kardeşler Cema'ati, Tebliğ Cema'ati, Ensarü's-Sünneti'l-Muhammediyye Cema'ati, Şer'i Kurullar, Selefiler ve kendilerine Tekfir ve Hicret cemmati denenler. Bunlar ve daha başkaları Mısır'da bulunmaktadırlar. Müslüman’ın bu gruplara karşı duruşu nasıl olmalıdır? Huzeyfe'nin (r.anh) hadisi bu grupları kapsar nitelikte midir? Bu fırkaların hepsinden uzak dur, ve ağaç köklerini ısıracak hale gelsen bile, ölüm sana ulaşana kadar bu hal üzere devam et Hadisi imam Müslim sahihinde rivayet etmiştir.


Cevap 4: Bu cemaatlerin tamamında doğru ve yanlış, hak ve batıl vardır. Bunların bir kısmı hakka ve doğruya daha yakın, diğerlerinden daha hayırlı ve daha faydalı olabilirler. Sana düşen görev, haklı olan tarafla birlikte olman ve yardımlaşman, hata gördüğün yerlerde de nasihat etmendir. Seni şüpheye düşüreni bırak, seni şüpheye düşürmeyene bak.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: