Müslümanın cenazesini müslüman olmayan ülkeden taşımak

Müslümanın cenazesini Müslüman olmayan ülkeden taşımak (2922) no'lu fetvanın ondördüncü sorusu: Soru 14 : İngilteredeki bazı müslümanlar ölülerinin bedenlerini vatanlarına taşıyorlar bu caiz midir?


Cevap 14 : Evet ölülerini İslam ülkelerine taşımaları veya sadece Müslümanların gömüldüğü bir kabir almaları caizdir. İslam şeriatını bilen kendi nefsine ve dinine inanan ve İslamın yayılmasına çalışanlar hariç, diğer Müslümanların Müslüman olmayan ülkelerden güç yetirebildikleri kadar Müslüman ülkelere taşınmaları gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: