Müslümanın adakta bulunması meşru olmaz

Üçüncü soru, (9913) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 187) Soru 3: Burada bazı kimseler, istediği bir şeyi elde etmek üzere biraz mal yahut kurban adıyorlar. Onlardan bazıları şifa istiyor, bazıları kaybolan bir hakkını istiyor yahut başka bir şey istiyor. Birisi onu Allah adına ve Allah sevgisi adına adıyor. Yine onu falan adına yahut falan kız adına adıyor. Adak ve o konuda gerekli olan şey hakkında bize bilgi veriniz. Allah sizi dünya hayrı ve ahiret nimetiyle mükafatlandırsın.


Cevap 3: Birinci olarak: Müslümanın adakta bulunması meşru olmaz. Zira Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Adak, bir hayır getirmez, ancak, bununla cimriden bazı şeyler çıkarır. Buna rağmen bir ibadet adamışsa, adağını yerine getirmesi gerekir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim Allah'a itaat etmeyi adamışsa, O'na itaat etsin. Her kim de Allah'a isyan etmeyi adamışsa, O'na isyan etmesin. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İkinci olarak: Allah'tan başkası adına adakta bulunmak, en büyük şirktir. Çünkü adak, ibadettir ve onu Allah'tan başkası adına yapmak ise şirktir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: