Müslümanı öldürmenin vahameti

(2214) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Peygamber (s.a.v.)'in şu hadisi sahih midir? Tamamıyla dünyanın zevali, müslüman bir kimsenin öldürülmesinden Allah'a daha ehvendir.


Cevap 2: Nesai'nin ve Tirmizî'nin, Sünenlerinde, Abdullah b. Amr b. As'dan naklettikleri bir rivayete göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Dünyanın zevali, müslüman bir kimsenin öldürülmesinden Allah'a daha ehvendir. Fakat bizim baktığımız tariklerde 'Tamamıyla' kelimesi yoktur. Yine İbn Mace'nin Sünnen'inde el-Bera b. Azib'ten naklettiği bir rivayette göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Dünyanın zevali, haksız olarak bir mü'minin öldürülmesinden Allah'a daha ehvendir. (Bölümün numarası 21; Page No. 226) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: