Münafığın küfrü

(Bölümün numarası 2; Page No. 58)  Diliyle "Allah'tan başka ilah yoktur", diyen kimse küfürle itham olunur mu? Birinci soru, (6960) no'lu fetvadan: Soru 1: Diliyle "Allah'tan başka ilah yoktur" dediği halde insan, küfürle itham olunur mu?


Cevap 1: Bazen insan, "Allah'tan başka ilah yoktur" dediği halde, Allah katında kafir olabilir. Bu, kalbiyle inanmadığı halde diliyle "Allah'tan başka ilah yoktur" diyen münafığın durumu gibidir. Abdullah b. Übey b. Selul ve benzerleri gibi.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: