Müftülük ya da Rabıta tarafından dağıtılan kitapların satışı veya mükerrerlerinin başka bir kitapla değiştirilmesi caiz midir?

(8367) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6 : Müftülükten ya da Mekke'deki Rabıta'dan alınan kitapların veya genel olarak vakıf malı olan kitapların zaruret halinde ya da zaruret hali dışında satışı veya mükerrer nushaların değiştirilmesi yahut bir kimsenin bilerek aynı kitaptan birden fazla nusha alıp sonra mükerrer nüshaları başkalarıyla değiştirmesi caiz midir?


Cevap 6 : Böyle vakıf özelliği taşıyan kitapların satışı caiz değildir. Sahiplerinin bunlardan istifade etmeleri ya da onlardan istifade edeceklere karşılıksız vermeleri gerekir. Bir kimsenin Müftülükten ya da Rabıta'dan yalan ve hilekarlıkla aynı kitaptan birden fazla nüsha alması da caiz değildir. Mevkuf kitapların karşılıksız, hatta ihtiyaca göre ilim öğrencileri arasında değiş tokuşunun yapılmasında ise inşallah, bir sakınca yoktur. Çünkü maksat ticari alışveriş değil, bunlardan istifade etmektir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: