Mü'min cehennemde sonsuza dek kalmayacaktır

(Bölümün numarası 1; Page No. 731) Yedinci soru 5383 rakamlı fetvadan: Soru 7: Mü'min kimse cehennemde sonsuza dek (ebedi) kalırmı?, Allah'a, meleklerine,...ilh, iman ettiğinde fakat namaz kılmadığı için mü'min sayılır mı?


Cevap 7: Mü'min cehennemde ebedi kalmayacaktır. Kişi küfür dışında büyük günahlardan bir günah işler ve tövbe etmeden de ölürse, bu tamamen Allah'ın dilemesine kalmıştır, dilerse azap eder, sonuçta dönüş yeri cennettir; dilerse günahlarını bağışlar. Allah teala buyurdu ki: Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Namazı terkeden kimse büyük bir küfre düşmüştür, diğer kafirler gibi cehennemde ebedî kalmayı hakeder.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: