Müşrikler Allah'ı severler mi?

(15842) Numaralı fetva: Soru: Allah Te'âlâ buyurmuştur ki: İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk tanrılar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. Bunun anlamı müşrikler Allah'ı seviyor olmuşlar mı?


Cevap: Müşrikler daha önce Allah ibadet ediyorlardı. Fakat daha sonra, başka şeyler Allah' şirk koşmaya başladılar. Allah'ı sevdikleri gibi başkalarını seviyorlardı. Allah'a dua ettikleri gibi ortaklarına da dua ediyorlar. Onlar zamanımızın müşriklerine göre Allah'a ibadette daha ihlaslı idiler. Onlar, rahatlı ve zorluk zamanlarında Allah'a şirk koşuyorlar. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Gemiye bindikleri zaman, dini yalnız O'na has kılarak (ihlasla) Allah'a yalvarırlar. Fakat onları sâlimen karaya çıkarınca, bir bakarsın ki, (Allah'a) ortak koşmaktadırlar. (Bölümün numarası 1; Page No. 343) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: