Müşrik ve münafığın arasındaki fark

Soru 3: Müşrik ile münafık arasındaki fark nedir?


Cevap 3: Müşrik: İbadet konusunda, türbelere tapınma gibi başka şeyleri Allah'a ortak koşup bunu ilan etmesidir. Bu kişide tevhidden bir iz kalmaz. İşte Allah kendisine cenneti haram kıldığı ve cehenneme düçar olacak olan kişi müşriktir. Allah'a tevbe etmediği sürece, bu hali ile öldüğünde onu affetmeyecektir. Allah Te'âlâ'nın şöyle buyurduğuna: (Bölümün numarası 1; Page No. 345)  Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur. Yine de Allah Te'âlâ'nın şöyle buyurduğuna: (Biliniz ki) kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur. Münafık ise: İtikaden iki yüzlü olandır. Yani müslüman olarak görünür, fakat içinde, Hz. Peygamber'i (s.a.v.) yalanlamak ve ona buğzetmek gibi içinde küfür taşır. Veya onun getirdiklerini yalanlar ve onlara buğzeder, ya da islam dininin zarar görmesinden mutlu olur, galip gelmesinden de rahatsız olur. Bu münafık bu hali ile öldüğünde cehennem'in en alt tabakasına ebediyyen girecektir. Allah Te'âlâ'nın şöyle buyurduğu gibi: Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: